Liên kết

Liên kết

Liên kết

Liên kết

Hướng Dẫn Chơi Game

Bảng Xếp Hạng

TOP ALL
# Nhân vật Resets/Relifes
1 121211 0/59
2 AnhNhanh 0/55
3 thanma 0/21
4 DoMinic 0/17
5 NAMDZ 0/7
6 MGdie 0/7
7 NamVerSace 0/6
8 mhmhmhm 0/6
9 MosterPk 0/5
10 TheKingNo1 0/5